ESEMÉNYNAPTÁR

November 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

szgyf_banner.jpg

Intézményi elhelyezési kérelem és beköltözés folyamata:
1.    Intézményi elhelyezési kérelem benyújtása írásos formában a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet szerint, mellékletekkel
-    elhelyezési kérelem,
-    egészségi állapotra vonatkozó igazolás,
-    jövedelemnyilatkozat,
-    vagyonnyilatkozat,
-    pszichiátriai kórrajkivonat vagy szakvélemény,
-    gondnokkirendelő határozat,
-    gondnokság alá helyező végzés.
2.    A kérelem beérkezésekor a törzskönyvbe beírásra kerül.
3.    Nyilvántartásba vétel. (soron kívüli vagy nem soron kívüli Az 1993. évi III. tv. 20 §-a szerint szociális ellátásra jogosultak nyilvántartása)
4.    A gondnokot és ellátottat írásban értesítjük a nyilvántartásba vételről.
5.    A kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik az előgondozás
-    előgondozás alkalmával tájékoztatjuk a gondnokot és ellátottat:
•    házirend,
•    megállapodás tervezet,
•    korlátozó intézkedés,
•    jogorvoslat az intézményben
Az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezése után a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról.
6.    Az előgondozás előtt 5 nappal írásban értesítjük az ellátottat és törvényes képviselőjét az előgondozás időpontjáról.
7.    Beköltözés előtt 8 nappal értesítjük a gondnokot és az ellátottat írásban a beköltözés időpontjáról.
8.    Beköltözés előtt megkötésre kerül a megállapodás, átadásra kerül a házirend, a jogorvoslati lehetőségek tájékoztatója a gondnok és ellátott részére.
9.    A beköltözés napján aláírásra kerül a pénzkezelési nyilatkozat az ellátott és gondnok által.
10.     Beköltözéskor az ingóvagyon egyéni leltári ívre felvételre kerül, a készpénz bevételezésre a letéti elszámoló ívre és a bevételezési pénztárbizonylatra.