A Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye ápolást, gondozást, szakápolást nyújtó bentlakásos intézmény, pszichiátriai betegek otthona 130 fő engedélyezett férőhellyel. 
Az intézmény eredményes munkáját mutatja a sorban állók magas száma, a kiköltözések, illetve áthelyezések, valamint a halálozási ráta relatíve alacsony mutatói, továbbá az ellátottak intézményben töltött éveinek igen magas száma.
Az ellátottak gondozása a vezető ápoló által készített éves munkaterv, a szakmai program, valamint a házirend alapján történik, melyet előzetesen az érdekképviseleti fórum véleményez.
Az intézmény feladatának a teljes körű minőségi ellátást-gondozást tekinti, melynek hátterében az egészségügyi szolgáltatás és a szakápolás is jelen van.
A pszichiátriai betegek koruktól, aktuális állapotuktól függően igénylik meg az ápolók, gondozók folyamatos, biztonságos jelenlétét. Az intézmény egészségügyi ellátása két orvos (háziorvos és pszichiáter, valamint az ápolók) közreműködésével valósult meg.
Azzal, hogy az intézmény munkalehetőséget és más rendszeres hasznos elfoglaltságot, változatos szabadidős programot biztosított az ellátottaknak, érdeklődési körük szélesedett, kommunikációs és szociális készségük fejlődött.
Az intézmény munkatársai fontosnak tartják, és segítik az ellátottak emberi, szociális, és személyiséghez fűződő joginak érvényesülését. Elengedhetetlen a biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyhez szükséges a pozitív személyiségbeli jellemvonások a tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd gyakorlása és a következetesség.
Intézményünkben a szakma irányelveinek és a belső szabályzatoknak megfelelően működik a szervezés, irányítás, az intézményi ellátást igénybevevő gondozottak ápolása, gondozása, egészségügyi ellátása, szinten-tartása és foglalkoztatása. Gondozottaink ellátása vezető megbízással rendelkező ápolók irányításával, szakszemélyzettel, terápiás, szociális munkatársakkal, kisegítő személyzettel együtt TEAM munkában történik. 
Az intézményi foglalkoztatás több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza, ami nagymértékben javítja az ellátottak életminőségét. Intézetünkben 130 ellátott él, akik foglalkoztatását úgy próbáltuk összeállítani, hogy meglévő képességeikre alapozva mindinkább a kiteljesedést biztosítsák.
Minden ellátott számára a célszerű hasznos és szórakoztató időtöltésre sokféle foglalkozás áll rendelkezésre.
Az intézet munkajellegű foglalkoztatást is szervez azon ellátottak részére, akinek egészségi és pszichés állapota lehetővé teszi.
A foglalkoztatás az intézményben 3 szintéren valósul meg:
1.Fejlesztő-foglalkoztatás: 17 fővel működik:
              - a munka, napi 4 órában folyik,
              - az intézménnyel megállapodásos munkaviszonyban vannak,
2.Szocioterápiás foglalkoztatás 30-35 fővel működik:
    - heti 4-5 órában folyik, napi meghatározott beosztással
    - (kreatív,készségfejlesztő,mozgásterápia,biblioterápia,zeneterápia,színjátszás)
3.Rehabilitációs foglakoztatás 51 fővel működik:
               - a munka napi 4  órában folyik,
               - szerződéses munkaviszonyban állnak az ellátottak a Kézmű Közhasznú Nonprofit  
                  Kft.-vel
         

Weboldalunkon sütiket használunk

A kpbo.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.