A Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

ÁPOLÓ
munkakör ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

- Teljes munkaidő, folyamatos munkarendben 3 műszak (6.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-6.00)

A munkavégzés helye:

- Békés megye, Körösladány, Nagy Márton utca 2.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Az ápoló-gondozó otthonban élő pszichiátriai betegek teljes körű ellátása, ápolási, gondozási, szakápolási tevékenységek végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- ápoló (54), felnőtt szakápoló, pszichiátriai szakápoló

- Magyar állampolgárság

- Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt

- 3 felvett COVID-19 elleni védőoltás igazolása

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

- Szakirányú munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata

- 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

- védettségi igazolvány, oltási lap

A munkakör betölthetőségének időpontja:

- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szurgent Zita – igazgató nyújt, a 66/474-622-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatot a Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona 5516 Körösladány Nagy Márton utca 2. címre kell megküldeni. Kérjük, hogy a borítékon feltüntetni szíveskedjen a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen munkakör díjazása a Kjt. szerint történik, továbbá a munkakör és a feladatellátás jellegéből fakadóan műszakpótlékra, valamint – végzettségtől függően – a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján egészségügyi, szociális ágazati, és 120%-os munkahelyi pótlékra jogosult a közalkalmazott.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.